A-CDM trong hoạt động sân bay và mặt đất (lớp học, 3 ngày)
Loading...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Tổng lượt truy cập: 201263
  • Đang trực tuyến: 1

A-CDM trong hoạt động sân bay và mặt đất (lớp học, 3 ngày)

Thương hiệu số .group
Thương hiệu số .group
Thương hiệu số .group

Mã khóa học:

A0003

Các quy trình khai thác sân bay và mặt đất liên quan đến một số hoạt động được xác định rõ cần được hoàn thành kịp thời để đạt được các mục tiêu cụ thể. Trong trường hợp các hoạt động đó không thể hoàn thành đúng thời hạn, cần phải có những quyết định nhất định. Những quyết định như vậy có thể dẫn đến sự thay đổi trong các ưu tiên hoặc kích hoạt một quy trình hành động thay thế. Hầu hết các quyết định có thể tác động đến một số đối tác liên quan đến quá trình và do đó các quyết định phải được thực hiện một cách hợp tác. Trên thực tế, sự hợp tác này thường bị thiếu, dẫn đến kết quả là các quyết định được đưa ra ảnh hưởng xấu đến một hoặc nhiều đối tác và do đó ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách áp dụng các kỹ thuật ra quyết định hợp tác (CDM) trong bối cảnh sân bay (A-CDM) và các hoạt động trên mặt đất, và cách khai thác sức mạnh của thông tin được chia sẻ để tác động của các quyết định đến công việc hoạt động của đối tác trở nên hiển thị. Học cách xây dựng lòng tin giữa các đối tác để đảm bảo sự sẵn sàng chia sẻ thông tin và sử dụng thông tin được chia sẻ, dẫn đến các quyết định sáng suốt hơn và tăng hiệu quả của các sân bay cũng như việc thực hiện đúng giờ các hoạt động trên mặt đất. Được trình bày trong bối cảnh Hoạt động dựa trên quỹ đạo (TBO) và việc diễn giải lại định hướng dịch vụ kinh doanh dựa trên quy trình của khái niệm A-CDM ban đầu, khóa học này mang đến cho bạn cấp độ phát triển tiếp theo của A-CDM thậm chí còn mạnh mẽ hơn, có thể thích ứng và hướng đến chất lượng hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Tags: 

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

Loading...